Avisina voor professionals

Hier vindt u informatie die voor u als huisarts, specialist van belang kan zijn. Een goede doorverwijzing vanuit de eerste lijn naar Avisina is voor zowel de patiënt, huisarts als de kliniek belangrijk. Alle partijen zijn gebaat bij een snelle verwijzing en bij een goede logistiek en effectiviteit. Bij het verwijzen is de kwaliteit van de verwijsbrief van groot belang. Om een goede planning te kunnen maken moet een verwijsbrief het volgende bevatten:

  • ANW gegevens patiënt;
  • Reden van verwijzing, duidelijk geformuleerd;
  • Relevante anamnese;
  • Uitslagen van reeds verricht aanvullend onderzoek.

Desgewenst kunt u de verwijsbrief aan de patiënt meegeven of digitaal verzenden. Spoedverwijzingen vinden te allen tijde plaats middels telefonisch overleg met de uroloog of eventueel hiertoe aangewezen assistente.

Indien u als verwijzer een vraag, opmerking of klacht over de kliniek heeft, kunt u dit melden bij: D. van Popering Relatiebeheerder verwijzers.

Tel: 06- 815 799 68

Email: info@uroloogspecialist.nl