Welkom bij Avisina, uw uroloog

Welkom bij Avisina, uw uroloog in Amsterdam

Avisina is een zelfstandige praktijk voor urologie in Amsterdam, die zich onderscheidt door de zorg af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer. Bij Avisina werkt één uroloog met één zeer ervaren en kundige verpleegkundige.
Als u urologische klachten heeft, wilt u zo snel mogelijk weten waar deze klachten vandaan komen en hoe ze eventueel behandeld kunnen worden. Daarom kunt u na verwijzing van uw huisarts al vaak binnen 24 uur bij ons terecht voor een consult.
Zorg op maat

De kwaliteit van Avisina wordt gewaarborgd door het nemen van aandacht en tijd voor u als de patiënt. De uroloog is niet gebonden aan normtijden, kortom Avisina geeft zorg op maat.

Nederlandse Vereniging voor Urologie

De aan Avisina verbonden uroloog en zijn verpleegkundige werken volgens de richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Avisina is ook lid van de SINS groep.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Avisina is een door het ministerie van VWS erkende instelling voor Medische Specialistische Zorg, AGB nr: 22-27395 waardoor de onderzoeken en de behandelingen onder de basisverzekering vallen en worden meestal door de verzekeraar vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u door uw (huis)arts te zijn doorverwezen.

Avisina declareert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Hiervoor dient u Avisina te machtigen. Dit doet u door de Akte van Cessie te ondertekenen. Dit gebeurt bij uw eerste bezoek aan Avisina .